ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА НА ПРОПИСИ, ПРЕСУДИ И ПРЕВОДИ

Контакт: 075 227 125, 02 3212 312

Адреса за е-пошта: kontakt@praksis.mk

Работно време: Пон - Пет(08:30 - 17:00)

Регистрација на корисникИзберете тип на корисник (правно/физичко лице)

Правно лице

Физичко лице

Внесете податоци за правно лице
Адреса на правно лице
Изберете вид на претплата
Број на кориснички претплати:
Времетраење на претплата:
Внесете податоци за корисник

* Доколку сте избрале претплата со повеќе кориснички претплати, внесете податоци за едно лице корисник, кое понатаму ќе може да ги внесе податоците за другите корисници.